Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

ЛІКАРНЯНА КАСА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

05.04.2006 №27 (11615)
Враховуючи неповне бюджетне фінансування охорони здоров'я, витрати лікувальних закладів на медикаменти, діагностичне обстеження та вироби медичного призначення, необхідні для надання медичної допомоги, пацієнт у випадку хвороби залишається наодинці зі своєю проблемою. Низька платоспроможність основної частини населення не дозволяє йому отримувати медичну допомогу в повному обсязі.
З вересня 2003 року в Полтавській області почала працювати благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» ; (далі ЛК). На 1 січня 2006 року членами організації стало більше 18 тисяч громадян області. З початку роботи допомогу отримали 7,5 тисячі чоловік - членів ЛК. Організацією надано допомогу лікарням товарами медичного призначення для лікування членів ЛК та централізовано на суму більше 700 тис. грн..


Укладені договори з лікарняними закладами Полтави, Кременчука та районних центрів Полтавської області.
Організаційно-правовою основної діяльності ЛК є благодійна членська організація, яка об’єднує інтереси юридичних та фізичних осіб з питань охорони здоров'я. Діяльність ЛК базується виключно на Законі України «Про благодійництво та благодійні організації» у відповідності з Конституцією України, іншими законами та нормативно-правовими актами України, які стосуються благодійних неприбуткових організацій та на основі Статуту.
Членом ЛК можуть стати громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років. З 1 вересня 2005, року почала діяти програма «Сімейного членства», яка дозволяє надавати допомогу дітям членів ЛК з 3 років стаціонарно, з б років - стаціонарно та амбулаторно. Членство в ЛК має добровільний характер.
Особи, які бажають вступити до ЛК, подають особисту заяву на ім'я голови правління (зразки є в усіх відділеннях Приват-Банку) та сплачують вступний одноразовий внесок 3 грн. та щомісячно членський внесок – 5 грн.. За дітей внески сплачуються на таких же умовах, але обов'язково дорослі повинні бути членами ЛК. Вступ до членів ЛК здійснюється в усіх відділеннях ПриватБанку.
Організації, які стали колективним членом, подають список колективу та фінансовий документ про сплату внесків. Централізована сплата внесків через бухгалтерію підприємства спрощує механізм надходження коштів від члена ЛК.
Підприємство має право сплачувати до 80 відсотків членських внесків за кожного свого члена ЛК. Дана соціальна пільга може відображатися у колективному договорі підприємства. Членам ЛК видається членський квиток -електронна пластикова картка. Відшкодування за лікування члена ЛК починаються через 2 місяці (61 день) після вступу до ЛК.
Безкоштовне забезпечення хворих, членів ЛК, медикаментами та медичними засобами є основним напрямком діяльності ЛК, що відповідає статутній меті ЛК. Медичне забезпечення членів ЛК проводиться в лікувально-профілактичних закладах, які мають договірні стосунки з ЛК, після пред'явлення членського квитка. Лікування та обстеження в інших лікувальних закладах, в тому числі приватних, з ініціативи самих членів ЛК не фінансується.
При амбулаторно-поліклінічній допомозі член ЛК проходить безкоштовне обстеження в поліклініці та отримує рецепти встановленого зразка на безкоштовне отримання препаратів у аптечних закладах, з якими співпрацює ЛК.
При поступанні члена ЛК в стаціонари області він забезпечується медикаментозними препаратами, діагностичними методами дослідження, необхідними розхідними матеріалами. Медичні показання для лікування членів ЛК за рахунок організації:
Надається допомога на лікування гострого захворювання та загострення хронічного лише за направленням лікаря чи швидкої допомоги - загальний перелік захворювань складає 72 сторінки. До нього входять кардіологія, ендокринологія, пульмонологія, алергологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, неврологія, ревматологія, травматологія, торакальна хірургія, отоларингологія, інтенсивна терапія, загальна хірургія, судинна хірургія, нейрохірургія, урологія, проктологія, акушерство та гінекологія, інфекційні захворювання, травми очей, шкірні хвороби. Тобто всі поширені хвороби серед населення.
Які обмеження в ЛК?
Процес надання медичної допомоги за рахунок ЛК включає в себе лікування тільки одного основного захворювання та його ускладнень за направленням лікуючого лікаря чи ургентній допомозі протягом 10 днів амбулаторно та 12 днів стаціонарно. Для працюючих членів ЛК обов'язкове оформлення лікарняного листка, що надає можливість повноцінного, дієвого лікування під постійним контролем лікаря та зменшення ускладнень.
ЛК надрукувала та розповсюдила Фармацевтичний формуляр для лікарів згідно з протоколами надання медичної допомоги МОЗ, до якого входять понад 550 медичних препаратів, які використовуються при лікуванні членів ЛК
Сума на лікування обмежена лише препаратами з Фармацевтичного формуляра, кількість разів лікування за рік залежить від стану хворого та необхідності в лікуванні. В ЛК є люди, яким надавалась допомога до 7 разів за 2 роки роботи каси. Найбільші суми на лікування одного випадку від 1,5 тис. до 3,5 тисячі грн..
ЛК не відшкодовує витрати, пов'язані з такими захворюваннями, як захворювання психічної етіології, захворювання, причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами, венеричними захворюваннями і захворюваннями, що передаються статевим шляхом, професійними захворюваннями, лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, ірідодіагностика і т.д.), зубопротезуючим і стоматологічним лікуванням, плановими хірургічними операціями ока, забезпеченням специфічної хіміотерапії при злоякісних новоутвореннях, цукровим діабетом, легеневими та позалегеневими формами туберкульозу, вірусними інфекціями, грипом, за винятком їх ускладнень, лікуванням, яке не призначене лікарем та деякі інші.
Лікарняна каса - перший крок до обов'язкового медичного страхування. БО «Лікарняна каса Полтавщини» є членом Федерації Лікарняних кас України, головою правління якої обрано В.Парія, а заступником Л.Куроєдова. Необхідність у створенні даної Федерації виникла після зняття з читання Проекту закону про обов'язкове медичне страхування. Як альтернатива до даного закону на даний час розроблено Проект закону про Лікарняні каси, який буде направлено на читання до Верховної Ради. Спільна діяльність у Федерації надасть можливість членам ЛК, незважаючи на міграційні процеси, отримувати медичне забезпечення у будь-якому населеному пункті в межах України.
Які переваги ЛК перед іншими благодійними організаціями, фондами, страховими компаніями?
1.Враховуючи, що «Лікарняна каса Полтавщини» - обласна організація, члени ЛК зможуть отримувати медичну допомогу в усіх державних лікувальних зак¬ладах області.
2.Вступний внесок 3 грн. та щомісячні внески по 5 грн. незначні в порівнянні з одноразовою сплатою 100-400 грн. на період лікування, якщо людина самостійно придбає ліки.
З.Усі необхідні ліки для лікування члена ЛК вже є в лікувальному закладі або їх надає аптека, з якою співпрацює ЛК. Хворому або його родичам не потрібно шукати, наприклад, уночі, найближчу аптеку, можливо цілодобову, щоб придбати необхідні ліки. Потрібно мати пластикову картку члена ЛК, а необхідні ліки вам нададуть безкоштовно.
4. Лікарняна каса забезпечує медикаментами з початку захворювання, хворий не витрачає коштів на медикаменти, а при страхуванні через страхові компанії хворий платить за медикаменти самостійно, а потім доводить страховикам, що його лікування було необхідним, намагаючись відшкодувати свої затрачені кошти.
Комп'ютерне забезпечення ЛК надає можливість відслідковувати всі надходження та всі витрати на надання медичної допомоги членів організації. На кожну людину в комп'ютерній базі даних заведено медико-соціальну карту, яка надає можливість проводити контроль за процесом лікування кожного хворого.
Інформація, яка потрапляє в базу даних ЛК, може використовуватися в різних статистичних напрямках:
1.Стандартизація певної нозології по препаратах, підрахування середньої вартості нозології, середній термін лікування.
2.Використання певного медичного препарату по лікувальних закладах за певні проміжки часу. Це надає можливість проводити централізовані гуртові закупки препарату від виробника, під конкретний лікувальний заклад.
З.Використання препаратів певного виробника. Можлива підтримка місцевих виробників при гуртових закупках найчастіше використовуваних препаратів.
4. Відсортування пацієнтів по кожному лікарю. Взаємозв'язок в ланці «Лікар - пацієнт - діагноз - медичні препарати» надає чітку картину про відповідність призначення лікування за стандартами лікування та знання лікаря. Дані можливо використовувати на атестації лікарів та відповідності займаним посадам.
Даний досвід роботи «Лікарняної каси Полтавщини» засвідчує, що лікарняна каса на сучасному етапі - найбільш реальне джерело залучення позабюджетних коштів для надання медичної допомоги населенню, що дає можливість відпрацювати елементи медичного страхування, централізована обласна організаційна структура ЛК дає змогу забезпечити медичною допомогою членів ЛК на всіх рівнях, організаційно-правова структура ЛК дозволяє залучити до контролю за використанням коштів широкі кола членів і є найбільш прозорою порівняно зі страховими компаніями та благодійними фондами. Використання Фармацевтичного формуляра та стандартів лікування надає можливість уніфікувати медикаментозне забезпечення, автоматизувати реєстрацію членів ЛК, їх облік, сплату членських внесків через систему «клієнт - банк», надає можливість постійно отримувати достовірну інформацію про своєчасну сплату членських внесків і їх раціональне використання.
При прийнятті закону про обов'язкове медичне страхування ЛК згідно зі Статутом може реорганізуватися у будь-яку державну структуру та використовувати набуті дані, фінанси, комп'ютерну базу даних для подальшої роботи.
Але ми впевнені, що навіть при прийняті закону про обов'язкове медичне страхування існування БО «Лікарняна каса Полтавщини» залишиться необхідним як альтернатива залучення позабюджетних коштів для надання медичних послуг членам каси, надання певних додаткових умов лікування, забезпечення обладнанням медичних закладів, можливо для надання матеріальної допомоги лікарям, особливо тим, які відповідають своїм посадам, мають чудові знання та укладають договори про співпрацю з ЛК. Велику перспективу має майбутня співпраця сімейного лікаря з лікарняною касою.
Загальнодоступна радянська безплатна медицина пішла в небуття, а платна виявилась по кишені не багатьом. Тож не будемо покладатися на можливе покращення стану в охороні здоров'я - забезпечимо себе та своїх близьких гарантованою медичною допомогою на випадок захворювання.

 

Всю необхідну інформацію можна отримати за телефоном у Полтаві 58-46-48, чи за адресою: 36021, м.Полтава, вул.Залізна, 17.

Віталій ШЕВЧЕНКО.
Виконавчий директор ЛК.

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.