Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

2019 Положення благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»

Затверджено

Зборами учасників-засновників БО «Лікарняна каса Полтавщини»

Протокол зборів учасників-засновників № 1 від 25.04.2019 року

 

Положення благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»

Дійсно з 01.07.2019 року.

Згідно Податкового кодексу України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», у Положеннях Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

 • ЛК – Благодійник - Благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини»;
 • Картка ЛК – персоніфікована пластикова картка, яка видається ЛК у тимчасове користування особам, електронний ключ для входу до електронної бази ЛК медико-соціальних даних пацієнта;
 • ЗОЗ – заклад охорони здоров’я;
 • Бенефіціари – ЗОЗ, отримувачі благодійної допомоги від ЛК згідно договору про спільну благодійну діяльність;
 • Власник картки ЛК – особа, якій ЛК гарантує медикаментозне забезпечення в ЗОЗ за рахунок ЛК у відповідності до Фармацевтичного формуляру та положень ЛК;
 • Активована картка ЛК – якщо власник картки ЛК вносить щомісячні благодійні внески до ЛК згідно положень ЛК;
 • Заблокована картка ЛК – картка не дійсна, власник картки ЛК порушив умови положень ЛК, його персональні дані в базі даних ЛК заблоковано. ЛК призупиняє свої зобов’язання перед даною особою;
 • Благодійні внески до ЛК – щомісячні пожертви фізичних та юридичних осіб до ЛК для досягнення нею цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Статутом.
 • Благодійна програма – постійно діючий комплекс благодійних заходів ЛК у сфері медицини.
 • Благодійна допомога ЛК - Лікарські засоби та вироби медичного призначення, медичне обладнання та інше, надане ЛК ЗОЗ, або сплачене ЛК по вимогах чи рецептах ЗОЗ.
 1. ПОЛОЖЕННЯ

«Про власника картки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

 1. Власником картки ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років.
 2. Замовлення та отримання картки ЛК має добровільний характер.
 3. Контроль за оформленням, видачою, активуванням та блокуванням картки ЛК здійснюється виконавчою дирекцією ЛК.
 4. Особи, що бажають отримати картку ЛК, подають особисту заяву до виконавчої дирекції та вносять благодійні внески у відділеннях банків. Бланки заяв на отримання картки ЛК можна отримати в офісі ЛК, в представництвах банків, у відповідальних осіб по районним лікарням, роздрукувати з сайту ЛК.
 5. Внесення благодійних внесків до ЛК здійснюється у представництвах банків «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Полтава-Банк», відділеннях «Укрпошти».
 6. Юридичні особи подають список працівників та фінансовий документ про сплату щомісячних благодійних внесків.
 7. Через 61 день після внесення 3-х щомісячних благодійних внесків та поступлення коштів на розрахунковий рахунок ЛК виготовляється та активується картка ЛК - електрона персоніфікована пластикова картка, яку можна отримати з паспортом в офісі ЛК в м. Полтава, виробничому підрозділі в м. Кременчук, у відповідальної особи по районній лікарні, або замовити по пошті.
 8. Допомога бенефіціару (ЗОЗ) для надання медичної послуги власнику картки ЛК починаються з дня отримання картки ЛК при регулярних щомісячних благодійних внесках.
 9. Власники картки ЛК можуть отримати картку на дитину від 3 до 18 років за умови, якщо двоє батьків при повній сім'ї, чи один з батьків при неповній сім’ї, або громадяни з правом опікунства (надається копія документа разом з заявою) - є власниками активованої картки ЛК;
 10. На отримання картки ЛК для дитини батьки (громадяни з правом опікунства) заповнюють заяву на отримання картки ЛК в офісі ЛК, або передають їх до офісу. В заяві вказують свої номери карток ЛК, ідентифікаційний код на дитину (потрібно отримати в ДПІ), додають копію свідоцтва про народження дитини та вносять в представництвах банків щомісячні благодійні внески за кожну дитину.
 11. Власник картки ЛК може відмовитися від виконання положень ЛК, письмово попередивши про це виконавчу дирекцію та обов’язково повернувши картку ЛК.
 12. Картка ЛК може бути заблокована у разі:

а) невиконання рішень органів управління ЛК;

б) порушення положень Статуту ЛК та Положень ЛК ;

в) здійснення діяльності, що суперечить цілі та завданням ЛК;

г) не внесення власником картки ЛК щомісячних благодійних внесків протягом 2-х календарних місяців без поважних причин, що є повідомленням про небажання виконувати умови організації. В цьому випадку виконавча дирекція ЛК має право на блокування картки ЛК без письмового повідомлення про це власника картки ЛК;

д) у разі смерті.

 1. Для осіб, що добровільно відмовилися від картки, або картка була заблокована, за рішенням виконавчої дирекції ЛК, допускається повторне активування картки ЛК:
 • Повторне активування картки ЛК для осіб, що користувалися послугами ЛК, картку яких було заблоковано за порушення умов організації більше ніж 1 рік тому, можливе через 61 день після внесення благодійних внесків за рік наперед.
 • Повторне активування картки ЛК для осіб, що не користувалися послугами ЛК, можливе через 61 день після внесення благодійних внесків за три місяці наперед.
 • Повторне активування картки ЛК для осіб - працівників організацій, які підписали договір про спільну благодійну діяльність ЛК та підприємства, можливе через 61 день після внесення благодійних внесків за три місяці через бухгалтерію підприємства.
 • Неможливе повторне активування картки особам, які регулярно порушували умови Статуту ЛК та Положень ЛК, здійснювали дії, які суперечать цілям та завданням ЛК.

Власник картки ЛК має право:

 • на безкоштовне отримання медичної послуги (безкоштовне обстеження, лікарські засоби та вироби медичного призначення) від бенефіціара (закладу охорони здоров’я) за рахунок ЛК у разі захворювання, згідно Фармацевтичного Формуляру ЛК (перелік медикаментів);
 • на юридичний захист прав пацієнта по питанням охорони здоров’я;
 • отримувати від ЛК інформацію стосовно її діяльності ;
 • добровільно відмовитися від картки ЛК.
Власник картки ЛК зобов’язаний:
 • визнавати та виконувати Статут та положення ЛК;
 • своєчасно вносити щомісячні благодійні внески, пожертви;
 • не допускати дій, що перешкоджають досягненню цілей ЛК;
 • з повагою ставитись до інших власників картки ЛК, не допускати дій, котрі принижують честь і гідність громадян;
 • дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення органів управління ЛК;
 • надавати допомогу у пропагуванні діяльності ЛК.

 

Перше поступлення благодійних внесків до Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» означає повне та беззастережне прийняття умов, положень організації та надання згоди на обробку персональних даних.

Посвідчення члена Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» є дійсними для ЗОЗ Полтавської області на період дії благодійної програми організації.

 

 1. ПОЛОЖЕННЯ

«Про благодійні внески, пожертви та безповоротну фінансову допомогу

Благодійній організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

Надходження до ЛК від благодійних внесків, пожертв та безповоротної фінансової допомоги спрямовуються виключно на благодійну діяльність та забезпечення господарської діяльності, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Розміри благодійних внесків (пожертв) щомісячно складає в межах до 2,5 % від середньої номінальної заробітної плати (у відповідності до даних Головного управління статистики у Полтавській області).

З 1 січня 2019 року - 50 (п’ятдесят) гривень.

Розмір щомісячних благодійних внесків переглядається Зборами учасників - засновників, при необхідності, при зміні середньої номінальної заробітної плати.

Сплата благодійних внесків власниками картки ЛК здійснюється щомісячно, або, по бажанню власника картки ЛК, за декілька місяців наперед через представництва банків. У випадку зміни величини внеску та сплати наперед – сума перераховується з урахуванням нового розміру.

Надходження, отримані від благодійних внесків, пожертв, використовуються виключно для забезпечення організаційної діяльності ЛК.

Розмір адміністративних витрат ЛК не може перевищувати 20 відсотків доходу ЛК у поточному році.

Працюючі власники картки ЛК перераховують щомісячні благодійні внески на розрахунковий рахунок ЛК особисто через відділення банків або через бухгалтерію свого підприємства (при наявності договору про спільну благодійну діяльність).

Пенсіонери та непрацююче населення - власники картки ЛК, перераховують щомісячні благодійні внески на розрахунковий рахунок ЛК особисто через відділення банків.

Підприємства та організації, при наявності договору про спільну благодійну діяльність з ЛК, перераховують щомісячні благодійні внески на розрахунковий рахунок ЛК за кожного власника картки ЛК в повному обсязі.

Благодійні внески, пожертви поверненню не підлягають.

3.      ПОЛОЖЕННЯ

«Про благодійну програму  благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

Загальні положення.

Благодійні внески, пожертви ЛК використовуються відповідно вимогам Статуту ЛК і направлені на виконання благодійної програми по наданню благодійної допомоги ЗОЗ України у вигляді сплати за лікарські вироби та засоби медичного призначення для забезпечення медичної послуги власникам картки ЛК.

 Благодійна програма постійно діюча та довгострокова – зупиняється у випадку ліквідації ЛК.

 Медичне забезпечення пацієнтів - власників картки ЛК проводиться ЗОЗ, які мають договірні стосунки з ЛК, після пред’явлення картки ЛК. Лікування та обстеження в інших закладах охорони здоров’я, в тому числі приватних, з ініціативи самих власників картки ЛК не фінансується.

ЛК проводить експертний контроль якості надання медичної послуги власників картки ЛК в ЗОЗ.

ЛК надає благодійну допомогу бенефіціарам - ЗОЗ для надання медичної послуги жителям України - власникам картки ЛК. Благодійна програма розповсюджується на невідкладні стани, гострі захворювання та загострення хронічних хвороб  і включає в себе:

 1. Екстрена медична допомога.

ЛК допомагає Комунальній установі «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Полтавської обласної ради необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення при недостатньому бюджетному фінансуванні для надання екстреної допомоги власникам картки ЛК, медичним обладнанням та іншими засобами для надання допомоги всім жителям області.

 1. Первинна медична допомога.

ЛК надає благодійну допомогу Бенефіціарам - Центрам первинної медико-санітарної допомоги у вигляді сплати за лікарські засоби та вироби медичного призначення, замовлені сімейним лікарем для медикаментозного забезпечення пацієнтів - власників картки ЛК за рецептом чи вимогою, які лікуються амбулаторно.

 1. Вторинна та третинна медична допомога.

ЛК надає благодійну допомогу ЗОЗ вторинної та третинної медичної допомоги для діагностичних досліджень:

 • лабораторні методи дослідження ;
 • функціональні методи дослідження ;
 • рентгенологічні дослідження (крім обстеження зубів); комп’ютерна та магнітно - резонансна томографія при невідкладних станах та по направленню обласних спеціалістів до запровадження програми «Безкоштовна діагностика».

ЛК надають благодійну допомогу бенефіціарам у вигляді сплати за необхідні розхідні матеріали для діагностичних методів дослідження, лікарські засоби та вироби медичного призначення для медичної допомоги власникам картки ЛК, медичним обладнанням для обстеження жителів України по можливостям організації.

Допомога бенефіціару надається з розрахунку медикаментозного забезпечення власника картки ЛК по основному захворюванню та його ускладненню до 10 днів.

Продовження допомоги на лікування за рахунок ЛК більше 10 днів при погіршенні стану власника картки ЛК вирішує експертна комісія ЛК спільно з консиліумом ЗОЗ.

Для працюючих власників картки ЛК отримання допомоги на лікування за рахунок благодійної допомоги ЛК лише при наявності лікарняного листа з вказанням його номеру у листі медичного супроводу.

 1. Благодійна допомога юридичним та фізичним особам

Згідно з Статутом та можливостями організації за рішенням виконавчої дирекції ЛК в окремих випадках може надаватися така благодійна допомога:

 • медикаментозний супровід до 10 днів:

1) дітей – сиріт, які перебувають в спеціалізованих закладах;

2) інвалідів Великої Вітчизняної війни;

3) підопічних Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

 • у разі не надання закладом охорони здоров’я ургентної, стаціонарної медичної допомоги згідно з цим Положенням, ЛК, як виключення, компенсує витрати власника картки ЛК на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, при наявності підтверджуючих документів (копія виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027о) і оригіналів чеків про оплату використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення) згідно переліку Фармацевтичного формуляру ЛК та основного діагнозу за період не більше 10 днів.

При дотриманні статутних вимог, раціональному та ефективному використанні коштів, які надійшли у вигляді благодійних внесків та пожертв до ЛК з окремих регіонів, за рішенням зборів учасників – засновників може надаватися благодійна допомога ЗОЗ, іншим юридичним і фізичним особам, які сприяють діяльності ЛК.

 1. ЛК не надає допомоги на витрати ЗОЗ, пов’язані з такими захворюваннями і послугами:
 • лікуванням та обстеження, яке не призначене лікарем;
 • обстеження та лікування в комерційних ЗОЗ без узгодження з ЛК;
 • проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;
 • лікування та обстеження дітей до 3 років;
 • проходження обстеження та лікування по направленню військових комісаріатів;
 • проходження профілактичних оглядів, планове обстеження, планове та профілактичне лікування (крім випадків, у відповідності до частини ІІ. положення «Про надання благодійної допомоги при плановому лікуванні та лікуванні за межами Полтавської області власників картки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»»);
 • перебуванням у стаціонарі для одержання, головним чином, піклувального догляду;
 • лікувально-оздоровчими заходами, санаторно-курортним лікуванням;
 • вірусними інфекціями, грипом, за винятком їх ускладнень;
 • зубопротезуючим і стоматологічним лікуванням, за винятком невідкладних станів та випадків, пов’язаних із відновленням або корекцією після нещасного випадку, який стався у власника картки ЛК (травма обличчя);
 • психічними захворюваннями та їхніми ускладненнями ;
 • різноманітними травмами і соматичними захворюваннями, що виникли у зв’язку з захворюваннями психічної природи;
 • захворювання, причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами;
 • травмами, опіками, отруєннями, отриманими власником картки ЛК у стані або у результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • травмами, отриманими у зв’язку із керуванням транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • хронічним гепатитом і цирозом, що виникли внаслідок алкогольної інтоксикації чи інфікуванням вірусом гепатиту С;
 • хронічною нирковою недостатністю, що потребує проведення гемодіалізу;
 • спадковими захворюваннями, пов’язаними з порушенням хромосомного набору;
 • псоріазом, нейродермітами, екземами, якщо площа поразки досягне 50% площі тіла та більше;
 • венеричними захворюваннями і захворюваннями, що передаються статевим шляхом; (Відповідно до рішення ВООЗ від 1995 року під венеричними захворюваннями розуміються інфекції, що передаються переважно статевим шляхом, зокрема: сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, шанкроїд, пахова гранулема, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, уреапламоз);
 • професійними захворюваннями токсичної етіології (солі важких металів), пилової етіології (пневмоконіози та пилові бронхіти), обумовленими іонізуючим опроміненням і електромагнітними коливаннями, викликаними впливом виробничого шуму і вібрацією  (професійне порушення слуху і вібраційна хвороба), викликаними впливом несприятливим метеоумов (перегрівання організму  і судомна хвороба), викликаними статичною напругою м’язів і опорно-рухового апарату, вимушеною позою і мікротравмою нервів;
 • виробничим травматизмом;
 • цукровим діабетом, за винятком невідкладних станів (кома, хірургічна патологія);
 • легеневими та позалегеневими формами туберкульозу;
 • забезпеченням специфічної хіміотерапії при злоякісних новоутвореннях;
 • забезпечення дозованими інгаляторами для зняття бронхообструкції;
 • гострими і хронічними променевими поразками;
 • травмами, опіками, отруєннями, отриманими власником картки ЛК у результаті військових дій, народних заворушень, страйків ;
 • лікуванням методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, іридодіагностика і т.д.);
 • наданням додаткового комфорту, зокрема телевізора, кондиціонера, послуг перукаря або косметолога та інше;
 • вакцинацією;
 • консультаціями, обстеженнями вагітних, які несвоєчасно (після 12 тижнів) стали на облік в жіночій консультації;
 • обстеження на гормональний комплекс;
 • тестами на визначення вагітності у жінок;
 • замісна гормонотерапія;
 • зміною ваги або хірургічного лікування ожиріння та їх ускладнення;
 • модифікаціями людського тіла з метою поліпшення психологічного, розумового або емоційного стану власника картки ЛК, такі як хірургічна зміна статі та їх ускладнення;
 • трансплантація органів або тканин, штучних імплантатів та їх ускладнення;
 • імунізацією, імунодефіцитом, хвороби, зумовлені ВІЛ;
 • захворювання і травми, що виникли в результаті свідомих дій власника картки ЛК, пов’язаних із ризиком;
 • отриманими власником картки ЛК в результаті замаху на самогубство або навмисних дій, спрямованих на погіршення здоров’я;
 • лікуванням порушень вимови.
 1. Благодійна допомога при амбулаторному лікуванні власників картки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

Амбулаторне лікування власників картки ЛК проводиться лікарями поліклініки або Центрів первинної медико-санітарної допомоги, при наявності у пацієнта картки ЛК та підтвердження про її активацію.

При призначенні лікування власнику картки ЛК необхідно дотримуватись «Фармацевтичного формуляру ЛК» та Положення «Про благодійну програму благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

Перелік медичних показань для лікування власників картки ЛК в амбулаторних умовах за рахунок ЛК. (У відповідності до міжнародної класифікації хвороб 10 версія – Австралійська система):

 1. Клас 1. Інфекційні та паразитарні хвороби: Інші бактеріальні кишкові інфекції (А04), бактеріальні харчові отруєння (А05), протозойні кишкові хвороби (А07), ерізипелоід шкіри (А26), скарлатина (А38), бешиха (А46); кір (В05.9); краснуха (В06.9); мононуклеоз (В27), гельмінтози (лямбліоз – А07, аскаридоз – В77, стронгілоідоз – В78, ентеробіоз – В80, паразитарні хвороби неуточнені – В82, гельмінтози неуточнені – В83), мікози (В35-В49), гангліоніт (оперізуючий лишай – В00, В02) крім противірусної терапії.
 2. Клас 6. Хвороби нервової системи: невралгія, неврити всіх локалізацій (патогенетичне лікування) (G50-G59, G70, G83, G90); інші ураження головного мозку (G93.4).
 3. Клас 7. Хвороби ока та придаткового апарату: кон′юктивіт гострий та хронічний (Н10.), блефарит (Н01), ячмінь (Н00), халязіон (Н00.1), склерит, епісклерит (Н15), кератокон′юнктивіт (Н16), видалення стороннього тіла ока (Т15).
 4. Клас 8. Хвороби вуха та соскоподібного відростка: гострий отит (Н65- Н66); хронічний отит (Н65) (фаза загострення), абсцес зовнішнього вуха, перихондрит зовнішнього вуха (Н61), зовнішній отит при бакінфекціях (Н62, Н67), євстахеїт (Н68).
 5. Клас 9. Хвороби системи кровообігу: цереброваскулярні хвороби (I67.8, I67.9), гострий та загострення хронічного геморою (хірургічне втручання) (І84), неспецифічний лімфаденіт (І88).
 6. Клас 10. Хвороби органів дихання: гострий назофарингіт (J00), синусити гострі (J01) та хронічні (J32). фарингіт (J02), тонзиліт гострий (J03) та хронічний (J35), ларингіт гострий (J04-J05) та хронічний (J37), трахеїт (J04), ларінгофарингіт (J06), гостра пневмонія (легкий перебіг) (J12 – J18); хронічний тонзиліт, бронхіт гострий (J20, J21) та хронічний (J41 -J44) (фаза загострення), риніт гострий (J30) та хронічний (J31), абсцес носа (J34), абсцес перитонзилярний (J36), абсцес парафарінгеальний (J39).
 7. Клас 11. Хвороби органів травлення: езофагіт, гастроезофагальний рефлюкс (К20, К21), виразкова хвороба шлунку (К25), виразкова хвороба 12–палої кишки (К26) (фаза загострення, неускладнений перебіг), пептична виразка (К27), гастроеюнальна виразка (К28); хронічний гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт (К29) (фаза загострення, виражений больовий синдром), диспепсія (К30), дискінезії жовчного міхура та жовчновивідних шляхів (К82 – К83), пахова кила (оперативне лікування) (К40), гостра та хронічна тріщина анального отвору (К60).
 8. Клас 12. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини: стафілококове ураження шкіри (L00), алергічний дерматит (L20-L27, L56, L71) (легка, середньотяжка форма), інфекційний дерматит (L30); кропивниця (рецидивуючий перебіг, легка, середньотяжка форма) (L50); абсцес (L02), фурункул, карбункул, флегмона (L03); гострий лімфаденіт (L04), пілонідальна киста з абсцесом (L05), піодермія (L08); панарицій, врослий ніготь (L60), епідермальна киста (L72), гідраденіт (L73), гранульома (L98).
 9. Клас 13. Хвороби кістково – мязевої системи та сполучної тканини: остеохондроз хребта різних локалізацій (М42-М54, М91-М93); в тому числі – з проявами вертебробазилярного артеріального синдрому (G0); люмбаго, люмбоішіалгії, загострення радикулітів всіх відділів; вертеброгенна радикулопатія, артрити (М00 – М02, М25), артропатії (М03, М06 – М08, М11 – М14), бурсіти (М70), артрози (загострення, больовий синдром) (М15 – М19), ураження меніску (М23), ураження зв′язок (М24), міозит (М60 – М62), сіновііт, бурсит  (М65, М71), капсуліт (М75), тендиніти (М76, М77), спонтанний розрив сухожилків (М66 –  М68), Інші ураження м'якої тканини (М79),.
 10. Клас 14. Хвороби сечостатевої системи: гострий та хронічний цистит (N30, N39), гострий інтерстиціальний та хронічний нефрит (N10 – N15), гострий та хронічний сальпінгіт (N70), абсцес бартолінової залози (N75).
 11. Клас 19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників (S00-Т79) переломи, травми, забої, рани, термічні та хімічні опіки (Т20 – Т30), поверхневі відмороження (Т33), післятравматична ранева інфекція (Т79).
 12. Інші хвороби, які не ввійшли в дане Положення, але потребують хірургічного чи травматологічного лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах.

 Захворювання, які не ввійшли у вказане положення, лікуються в умовах цілодобового стаціонару при наявності відповідних показань. У разі їх відсутності рецепти на медикаменти, за рахунок ЛК, пацієнт не отримує.

 Медикаменти для амбулаторного лікування власників картки ЛК за рахунок організації призначаються максимально до 10 діб.

Для працюючих власників картки ЛК лікування за рахунок ЛК лише при наявності лікарняного листа з вказанням його номера в листі супроводу.

 1. Благодійна допомога при стаціонарному лікуванні власників картки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

Процес стаціонарного лікування за рахунок ЛК включає в себе тільки терапію основного діагнозу та його ускладнень до 10 діб та включає невідкладні стани, гострі захворювання та загострення хронічних хвороб:

 1. КАРДІОЛОГІЯ;
 2. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ;
 3. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ;
 4. НЕФРОЛОГІЯ;
 5. УРОЛОГІЯ;
 6. РЕВМАТОЛОГІЯ;
 7. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ (Цукровий діабет - лише невідкладні стани - кома, хірургічна патологія): Враховуючи, що ендокринологічні захворювання потребують постійного використання медичних препаратів для профілактики, ЛК забезпечує лікування лише на період різкого погіршення загального стану, а не забезпечує профілактичне лікування.
 8. ГЕМАТОЛОГІЯ: Профілактика токсичних ефектів хіміотерапії та променевої терапії лише 2 раз на рік – до 10 днів випадок.
 9. НЕВРОЛОГІЯ – лише гострі стани;
 10. НЕЙРОХІРУРГІЯ;
 11. ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ;
 12. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ;
 13. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ;
 14. ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ;
 15. СУДИННА ХІРУРГІЯ;
 16. ПРОКТОЛОГІЯ;
 17. ТРАВМАТОЛОГІЯ;
 18. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ: Лікування в відділенні патології вагітних за рахунок ЛК - 2 рази за вагітність – до 10 днів випадок.
 19. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ;
 20. ОНКОЛОГІЯ: Всі онкозахворювання - Хірургічне лікування - Забезпечення медикаментами крім цитостатиків, імуностимуляторів та наркотичних препаратів (період лікування за рахунок ЛК – до 10 днів). Профілактика токсичних ефектів хіміотерапії та променевої терапії 2 рази на рік – до 10 днів випадок.
 21. КОМБУСТІОЛОГІЯ;
 22. ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ;
 23. ДЕРМАТОЛОГІЯ;
 24. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ;
 25. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ.

Для працюючих власників картки ЛК лікування за рахунок ЛК лише при наявності лікарняного листа з вказанням інформації в листі супроводу.

Допомога власникам картки ЛК надається закладами охорони здоров’я за рахунок ЛК максимально до 3 разів на рік, з яких 2 рази по одній нозології (невідкладні стани, гострі захворювання та загострення хронічних хвороб). Повторні випадки забезпечення за рахунок ЛК медикаментами та виробами медичного призначення в разі госпіталізації з приводу одного і того ж захворювання здійснюються через 30 днів після закінчення попереднього лікування.

Як виключення - четвертий раз допомоги: при гострому інфаркті міокарда, гострому інфаркті мозку, гострій хірургічній патології та вперше виявленій онкопатології – хірургічному втручанні.

 1. ПОЛОЖЕННЯ

«Про надання благодійної допомоги при плановому лікуванні та лікуванні за межами Полтавської області власників картки благодійної  організації «Лікарняна каса Полтавщини»».

І. Допомога на лікування гострих чи невідкладних станів у власника картки ЛК за межами Полтавської області проводиться за умови:

 • Наявності підрозділу БО «Лікарняна каса Полтавщини» в даному регіоні, підписаного Договору про спільну благодійну діяльність з іншими лікарняними касами, або закладами охорони здоров’я, які працюють в даному регіоні;
 • Активованої картки ЛК;

Кожен випадок уточняється з виконавчою дирекцією ЛК.

Після проведеного лікування лікарнею надається до ЛК копія листа призначення з підписом власника картки ЛК (чи лист супроводу), копія рахунків на лікування власника картки ЛК, копія виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027о) і оригінали чеків про оплату використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення з закладу охорони здоров’я, в якому проводилось лікування.

При лікуванні за кордоном України – додаються документи з перекладом на українську мову.

Сума допомоги на обстеження та лікування власника картки ЛК за межами Полтавської області (до 10 днів стаціонарного лікування) складає до 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) 1 раз на рік та згідно Фармацевтичного формуляру ЛК.

ІІ.  Додаткові умови для власників картки ЛК, яка активована більше 3 років:

За умови відсутності отримання медичної допомоги власником картки ЛК за останні 3 роки (36 місяців) ЛК надає допомогу лікарням:

 • на медикаментозне забезпечення власників картки ЛК при:
 • плановому профілактичному лікуванні захворювань терапевтичного профілю;
 • плановому хірургічному лікуванні (кила, варикозна хвороба, оклюзійно - стенотичні ураження судин кінцівок, кісти, фіброміоми, поліпи та інше) в медичних закладах Полтавської області;
 • планових офтальмологічних операціях, метою яких є імплантація штучного кришталика, корекція короткозорості, далекозорості, астигматизму та їх ускладнення (крім кришталика та розхідних матеріалів);
 • планових операціях з імплантації штучних імплантатів (крім імплантатів та розхідних матеріалів);
 • лікуванні власниці картки ЛК за діагнозами: (O00-O99)-Вагітність, пологи та післяпологовий період, якщо вагітні своєчасно стали на облік в жіночій консультації - до 12 тижнів.

В іншому випадку допомога надається по даних діагнозах при наявності активованої картки ЛК (через 61 день від внесення 3 щомісячних благодійних внесків та після отримання картки) та внесення благодійних внесків авансом на 2 роки наперед перед поступленням на лікування з приводу даних діагнозів. Допомога медикаментами за рахунок ЛК у відділенні патології вагітних - 2 рази за вагітність – до 10 днів випадок.

 • для висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги власникам картки ЛК в провідних медичних закладах республіканського значення (м. Київ, м. Харків та інші). Сума допомоги на обстеження та лікування власника картки ЛК за межами Полтавської області (до 10 днів стаціонарного лікування) складає до 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) 1 раз на рік.

Направлення на лікування видається обласними спеціалістами.

Гарантується оплата вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення, обстежень, необхідних для лікування власника картки ЛК відповідно до Положень ЛК, законодавчих актів МОЗ України, Фармацевтичного формуляру ЛК.

Кожен випадок даного планового лікування власника картки ЛК узгоджується з виконавчою дирекцією ЛК (тел. 0532-63-74-56, 0981-63-74-56,  0503-63-74-56), після уточнення стану картки ЛК.

Грошові кошти, самостійно сплачені хворим за планове лікування -  ЛК не компенсуються.

Допомогу на лікування ускладнень після планового лікування  - ЛК не забезпечує.

 1. ПОЛОЖЕННЯ

«Про надання допомоги на обстеження власникам картки  благодійної  організації

«Лікарняна каса Полтавщини» в лікарнях Полтавської області.

У зв’язку з запровадженням програми «Безкоштовна діагностика» з липня 2019 року в Україні – БО «Лікарняна каса Полтавщини» вносить зміни в положення та призупиняє допомогу на обстеження власників картки ЛК.

У разі економії коштів, що надійшли від благодійних внесків, пожертв до ЛК, організація має право надавати благодійну допомогу для розвитку матеріально технічної бази закладу охорони здоров’я, з яким укладено договори. Фінансування проводиться шляхом оплати рахунків або безпосередньо придбання реактивів, засобів медичного призначення чи обладнання для обстеження жителів області по заявці ЗОЗ.

Додаткові умови для власників картки ЛК.

Для обстеження власників картки ЛК, яка активована більше 6 місяців:

ЛК надає допомогу лікарням у вигляді Rg-плівки та Rg-контрастних засобів на обстеження:

 • магнітно – резонансний томограф (МРТ);
 • комп’ютерний томограф (КТ);

За рахунок ЛК обстеження на МРТ чи КТ проводиться не частіше 1 разу на рік при гострих та невідкладних станах та відсутності бюджетного фінансування. Не проводиться - з метою профілактичного обстеження, для підтвердження групи інвалідності та при можливості альтернативних методів обстеження. Направлення на обстеження видається обласними спеціалістами.

Кожен випадок даного обстеження власника картки ЛК узгоджується з виконавчою дирекцією ЛК (тел. 0532-63-74-56), уточняється по активації картки.

Грошові кошти самостійно сплачені хворим за обстеження без узгодження з ЛК -  не компенсуються.

Кожне обстеження з використанням контрасту - рахується одним випадком допомоги.

 

Інформацію можна отримати :

 • 36023, Полтава, вул. Ціолковського, 33,
 • Телефони: «Укртелеком» (міський):      0532-63-74-56,

 для абонентів «Київстар»:                          0981-63-74-56,

 для абонентів «МТС Україна»:                  0503-63-74-56.

             E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

 • м.Кременчук, вулиця Ігоря Сердюка, 10/25, тел. 0671-63-74-56
 • У відповідальної особи по Центральній районній лікарні, або Центру первинної медико-санітарної допомоги.

 

Заповнювати українською мовою друкованими літерами

Виконавчій дирекції

благодійної організації

«Лікарняна каса Полтавщини»

    Я, (Прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     По батькові                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

      Дата народження . .р.

      Повна  адреса:___________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

       Конт. телефон                   e-mail: ________________________________________

       Місце роботи          ______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ідентифікаційний код :

ЗАЯВА

Прошу надати мені картку благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини».

Щомісячний благодійний внесок в розмірі 50 (п’ятдесят) грн. зобов’язуюсь вносити на рахунок благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» регулярно.

З положеннями ознайомлений.

У разі припинення внесення благодійних внесків до ЛК - зобов’язуюсь повернути картку ЛК.

Згода.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я шляхом підписання цього тексту, надаю згоду БО «Лікарняна каса Полтавщини»  на обробку моїх  персональних даних (а саме це дія чи сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній системі персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу) у базі персональних даних БО «Лікарняна каса Полтавщини» з метою реалізації відносин у сфері охорони здоров’я.

Картку отримаю:    особисто,  вислати поштою за адресою,    передати до районної лікарні                                                                                                                   (підкреслити).

Дата ”___”_______201  _р.                 Підпис_________                                       

Тел. для довідок Полтава: 0532-63-74-56,   0981-63-74-56, 0503-63-74-56, Кременчук: 0671-63-74-56

 

 

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"