Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Конференція БО "Лікарняна каса Полтавщини"

11 червня 2009 року в Полтаві, (вул.Шевченка,23, УМСА) було проведено конференцію благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»

11 червня 2009 року в Полтаві, (вул.Шевченка,23, УМСА) було проведено конференцію благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»
Присутні:
1. Члени Правління :
- Куроєдов Леонід Федорович,
- Матвієнко Олександр Федорович,
- Ясківець Михайло Олексійович,
- Гальченко Іван Васильович.


2. Делегати Конференції (згідно списку) 80 чоловік.
3. Запрошені :
- В.П.Лисак – начальник головного управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
- В.О.Марченко – заступник голови обласної ради
4. Висвітлювали проведення конференції телекоманії «Лтава», «Місто».
.
ПЕРШЕ питання - звіт Голови правління ЛК Л.Ф.Куроєдова:
Лікарняна каса Полтавщини (ЛК) - благодійна організація, яка є одним із альтернативних джерел фінансування галузі охорони здоров’я, сприяє її розвитку, захисту прав пацієнтів, збереженню доступності всіх видів медичної допомоги для населення, збільшенню обсягів, підвищенню ефективності та якості медичних послуг.
За підсумками діяльності лікарняних кас України, саме Полтавська область сьогодні є одним з лідерів за кількістю прихильників цієї організації: станом на 01.01.2009 року членами благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» є 30 тис.35 осіб (1,97% від загальної кількості мешканців області).
БО «Лікарняна каса Полтавщини» підписала договори про спільну діяльність з 66 лікувально - профілактичними закладами Полтавської області, що надає можливість касі надавати благодійну допомогу даним лікарням для обстеження та лікування членів ЛК.
Про колективний вступ підписано договори з 370 організаціями по області, що становить біля 75 % від загальної кількості членів в організації.
В умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів на потреби охорони здоров’я вкрай важливим завданням благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» є надання лікувальним закладам благодійної допомоги у вигляді медикаментів і виробів медичного призначення.

Надано допомогу на лікування та обстеження в стаціонарних і амбулаторних умовах за період роботи 2004-2008 – більше 48 тисяч випадків звернень, за 2008 року - 17428 звернень.
На статутні завдання використано коштів від поступлень:
2004 рік - 54,01 %,
2005 рік - 79,96 %,
2006 рік – 85,51 %,
2007 рік – 75,38 %,
2008 рік – 93,44 %, (3 121 668 грн.)
в середньому за весь час роботи - 82,55% (7 421 025 грн. з 9 060 712 грн. поступлень).

Рішенням правління для покращення обслуговування членів ЛК, за весь період роботи було надано благодійну допомогу ЛПЗ області в вигляді 10 електрокардіографів, 2 електроенцефалографів, 1 електровазограф, 140 тонометрів, 720 термометрів, піпеток для біохімічних досліджень, реактиви для біохімічних обстежень, фотокалориметр, 2 наборів лікаря сімейної медицини, 6 комп’ютерів, шприц - дозатор для реанімаційного відділення на загальну суму 227 745 грн.

Варто відмітити, що розмір медикаментозного забезпечення в перерахунку на одного члена ЛК значно більший, ніж бюджетний. За 2008 рік – бюджет виділив на 1 жителя області на медикаменти - 39,74 грн., середня допомога 1 члену ЛК від організації -100,76 грн.
За рахунок ЛК було обстежено 12 та проліковано 16 членів ЛК в лікувальних закладах міста Києва.

Згідно договорів про спільну діяльність було надано допомогу 3 членам БО «Лікарняна каса Житомирської області».

Найбільшу активність до участі в ЛК виявили жителі Котелевського району (6,74 % населення - члени ЛК), Семенівського району (4,95 %), Шишацького району (4,48%); м. Полтава (4,15%), найменшу - Лубенський, Гадяцький , Пирятинський, Чернухинський, Кобеляцький райони та м. Комсомольськ – де існують місцеві лікарняні каси. Усього за 2008 рік витрачено 3 млн. 522 тис. грн.: на медикаменти та вироби медичного призначення -89,89 %, на ведення загальногосподарської діяльності - 11,99% цих коштів.
Для порівняння -«Лікарняна каса Житомирської області» на ведення загальногосподарської діяльності витратила 18,7 %.
Видатки на утримання організації склали 11,99%.
Незважаючи на все це – в 2008 році витрати перевищили надходження внесків на 181 тис. 408 грн., що було компенсовано за рахунок резервного депозитного рахунку. 
Правління затвердило положення для функціонування Виконавчої дирекції, відокремленого підрозділу та інші.
Рішенням правління при інфляційних явищах в країні знецінений членський внесок вирівнювався пропорційно до мінімальної заробітної плати:
Вересень 2003 року -5 грн. - 2,5 % ,
Січень 2007 року -8 грн. -2 %,
Вересень 2008 року -12 грн. -2,5%,
Січень 2008 року -15 грн. -2,5 %.
На великий жаль зростання вартості медикаментів останнім часом проходить не пропорційно до мінімальної заробітної плати. Тому рішенням правління для стабілізації ситуації в відношеннях ЛК, фармацевтичного ринку Полтавської області та ЛПЗ було прийняте рішення згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» 18 грудня 2008 року N 694-VI про використання для лікування членів ЛК медичних препаратів вітчизняного виробництва та друк Фармацевтичного формуляру з препаратами вітчизняних виробників.

Рішенням правління за період 2003-2008 роки до організації було зараховано 41492 особи (2008 рік - 7178 чоловік.). Виключено всього - 11457 чоловік (в 2008 році -6339 чоловік):
599 чоловік - померлі;
10858 чоловік - за заявками та за несплату внесків.

З 2007 року Благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників лікарняних кас України».

ДРУГЕ питання – звіт виконавчого директора ЛК В.В.Шевченко:
Шановний головуючий, члени правління, запрошені !
Лікарняна каса Полтавщини (ЛК) - благодійна організація, неприбуткова.
Штат виконавчої дирекції ЛК складає 9 осіб, ЛК підписала цивільно- правові договори з 23 лікарями експертами та відповідальними особами, 99 медичними сестрами.
Виконавча дирекція БО ЛКП проводила постійну інформаційну та роз’яснювальну роботу по колективам Полтавської області. За допомогою засобів масової інформації регулярно друкується інформація в газетах, транслюється реклама на телебаченні. За допомогою поштарів «Укрпошти» було розіслано 623 тисячі інформаційних буклетів по поштовим скринькам Полтавської області, що значно підвищило обізнаність населення з умовами організації та збільшило кількість членів ЛК.
Для покращення можливостей надання допомоги жителям Полтавської області за період 2003-2008 року до «Лікарняної каси Полтавщини» вступили члени Машівської, Котелевської, Козельщинської, Хорольської, Решетилівської, Гребінківської каси. Тепер ці люди мають значно більше можливостей при лікуванні та й лікуватися можуть в усіх лікарнях області. Після вступу жителів даних районів до «Лікарняної каси Полтавщини», кількість членів по даних районах збільшилась в 2-4 рази.
До 17 вересня 2003 року було розроблено програмне забезпечення ЛК, яке вдосконалюється постійно та дало можливість почати створювати комп’ютерну мережу по Полтавській області.
На сьогодні комп’ютерне забезпечення з базою даних ЛК працює в виробничому підрозділі ЛК в м. Кременчуці, в Котелевській ЦРЛ, Семенівській ЦРЛ, Миргородській ЦРЛ.
Поповнення комп’ютерної бази даних ЛК дає можливість своєчасно реагувати на економічні негаразди на фармацевтичному ринку України, аналізувати витрати на кожну нозологію по районах , аналізувати сезонні коливання захворюваності та інше.
Створення резервного депозитного фонду дало можливість організації повноцінно працювати в період зростання вартості медикаментів в січні 2007 року та грудні 2008 року.
На жаль, стримування внеску в січні 2008 року на рівні 8 грн.(2,5 % від МЗП- становило 10 грн.) призвело до недоотримання 480 тис грн.. за 8 місяців 2008 року та поступове часткове використання резервного депозитного фонду.
Лікарняна каса постійно дбає про покращення якості лікування членів організації. Серед заходів, котрі цьому сприяють, - співпраця з управлінням охорони здоров’я, обласними фахівцями, робота лікарів-експертів ЛК.
В Полтавській області триває процес впровадження протоколів лікування. У ньому активну участь бере і благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини». Згідно протоколів лікування виконавчою дирекцією було розроблено та розповсюджено чотири видання Фармацевтичного формуляру, яке дає можливість повноцінно та раціонально використовувати кошти ЛК при призначенні лікування членам ЛК.
За рахунок ЛК можуть забезпечуватися 750 препарати, із них 275 – нових, які закуповуються в провідних фармацевтичних компаніях, відповідають стандартам GMP (у попередньому виданні 950, з них використовувалось біля 300). Виключено препарати закордонного виробництва при наявності препаратів Вітчизняного виробництва та препарати, які не використовувались на протязі останніх 2 років.
За попередній період роботи з’явились «лідери» серед лікарень, які використали значно більше коштів ніж їх поступило по району:
Семенівська ЦРЛ більше на 33% від поступлень.
Шишацька ЦРЛ на 19%,
Машівська ЦРЛ на 19%,
Оржицька ЦРЛ на 19%,
Зінківська ЦРЛ на 10%,
Козельщинська ЦРЛ на 9%,
Диканьська ЦРЛ на 4%,
Основні причини, що призвели до даної ситуації:
1. Лікування без лікарняного листа, тобто профілактично – Семенівська ЦРЛ - при 276 членах ЛК лікарні за 2008 рік 399 випадків звернень, з них 196 без лікарняного листа за дозволом головного лікаря. Така ж ситуація по іншим підприємствах району -50 відсотків випадків без лікарняного листа.(1,5 випадки на одного члена каси при середньо - обласному 0,5.). Винятковість стала закономірністю не лише по даним лікарням області, а й в 1 МКЛ та 5 МКЛ.
2. Соціальний склад членів ЛК по району: пенсіонери та не працююче населення - середньо обласний показник -25%. При цьому в Шишацькому районі цей показник - 40 % , в Машівському районі - 47 %, в Оржицькому районі - 31%, в Козельщинському районі - 45 %, в Диканьському районі -38 %, що призводить до регулярного, майже постійного профілактичного лікування людей похилого віку.
Чітко видно тенденцію поступлення в організацію часто хворіючого населення, що привело до зростання на 19 % пролікованих до загальної кількості членів ЛК за період 2004-2008 роки. Також на 0,37 разів збільшилась кількість разів звернень кожного пацієнта члена ЛК за допомогою в 2008 році в порівнянні з 2003 роком, що показує частіше профілактичне лікування членів ЛК ніж по показанням.

У 2008 році ЛК надала ЛПЗ допомогу на медикаменти на суму більше 3 млн. грн., при цьому районні лікувально-профілактичні заклади отримали 47 % цих коштів, обласні 17 %, лікувальні заклади м. Кременчука - 10%, м Полтави – 26% . Крім того на складах лікувальних закладів й у відділеннях на 01.01.2009 року знаходилися залишки ліків (склади невідкладної допомоги ) на загальну суму понад 780 тисяч грн.
Лікарняна каса дає змогу обстежуватися та лікуватися на будь-яку суму, не залежно від того, скільки членських внесків сплачено. За період 2004-8 роки діяльності ЛК проліковано 1 пацієнт, на поліпшення здоров’я якого витрачено більше 10 тис. грн.; 6 пацієнтів проліковано на суму від 5 до 10 тис. грн.; 48 пацієнтів на суму від 3 до 5 тис. грн., 1107 чоловік на суму від 1 до 3 тис грн.. І цей перелік можна продовжити. Лікарняна каса прагне максимально задовольнити потребу громадян-членів організації в отриманні високоспеціалізованої медичної допомоги. 12 обстежено та 16 членів ЛК проліковано в лікувальних закладах міста Києва.
Відмічається поступове зростання кількості членів Лікарняної каси, яким проводилися Рентген обстеження в 2004 році - 2429 випадка, в 2005 – 2803, 2006 – 3314, 2007- 4956, 2008 -5777 випадка. У тому числі обстеженно методом комп’ютерної томографії всього в 4 МКЛ -90 чоловік, в ООД- 222 чоловіка, методом МРТ - 67 чоловік .
Система позавідомчого контролю якості надання медичної допомоги членам ЛК значно покращує рівень лікувально-діагностичного процесу при лікуванні не тільки членів організації, а й усього населення. Автоматизована система обробки медичної документації пролікованих дозволяє визначати відповідність лікарських призначень протоколам лікування. Результати експертизи лікарями-експертами ЛК можуть враховуватися при проведенні атестацій лікарів. Завдяки цьому медична громадськість області готується до роботи в умовах страхової медицини.


ТРЕТЄ питання – звіт голови ревізійної комісії ЛК О.Ф.Матвієнка:
За період роботи на рахунки благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» надійшло 9 060 712 грн., в тому числі:
Вступних внесків - 125 427 грн;
Членських внесків – 8 724 606 грн;
Безповоротньої фінансової допомоги – 40 767 грн.;
Відсотки по рахункам та депозитним вкладам – 169 912 грн..
Використання коштів проводились згідно статутних завдань.
Для забезпечення повноцінного обстеження та лікування членів лікарняної каси лікувально профілактичним закладам надано допомогу в сумі 7 421 025 грн. що становить 81,9% від надходжень.
Видатки на утримання організації за період роботи склали 1 124 536 грн., що становить 12,41% від надходжень.
Дана діяльність повністю відповідає вимозі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» вiд 16.09.1997 № 531/97-ВР Стаття 20. Господарська діяльність благодійної організації:
Розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків кошторису цієї організації в поточному році.


За період роботи організації проходили перевірки дотримання законодавства України при роботі організації.
1. Позапланова комплексна документальна перевірка дотримання вимог податкового та валютного законодавства (податкова м. Полтава з 14.04.2005 по 22.04.2005 )– Висновок : Порушень не виявлено.

2. Повнота нарахування , сплати страхових внесків та правильності використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССзТВП 21.12.2005) – Висновок : Порушень не виявлено.

3. Правильність повноти нарахування та своєчасність сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, достовірності поданої роботодавцем звітності до персоніфікованого обліку. (Управління пенсійного фонду України Октябрьского району у м.Полтаві 22.07.2008 року) - Висновок: фінансова санкція в сумі 169,06 грн., яку вважаємо застосовано безпідставно, тому подано заяву до суду про скасування даної санкції .

4. Аудиторська перевірка фінансово - господарської діяльності. (П.П. Полікарпова 08.04.2009 -15.04.2009 - Висновок: Порушень не встановлено.

5. Повнота нарахування, сплати страхових внесків та правильності використання коштів Фонду Соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССзТВП - 24.04.2009 – Висновок : Порушень не встановлено.

Вважаю роботу організації задовільною, та такою, що відповідає законодавчій базі України.

Виступили:
В.П.Лисак:
«Лікарняна каса Полтавщини» працює шостий рік, і з першого дня роботи медичні працівники стали першими членами каси, і на сьогодні 49 відсотків членства складають ті ж медичні працівники. Суттєву допомогу надала каса лікарням області за даний час, особливо це відчутно в період економічної кризи та обмеженого фінансування. Охорона здоров’я потребує серйозного реформування і Лікарняна каса є одним зі шляхів до обов’язкового медичного страхування. Досвіт Європейських країн та механізм лікарняних кас в цих країнах доводить, що даний шлях вірний.
В.О.Марченко:
Враховуючи, що ініціаторами створення «Лікарнянної каси Полтавщини» буда обласна рада, ми співпраціюємо з організацією та завжди проводим роз’яснювальну роботу на районах про доцільність та необхідність обласної каси про її переваги перед іншими районними організаціями. Дуже прикро, що в де-яких районах не завжди є підтримка місцевої влади по відношенню до розвитку Лікарняної каси Полтавщини»
Є.В.Скалянський:
Співпраця з «Лікарняною касою Полтавщини» почалась з 2004 року і з того часу у нас повне взаємопорозуміння та допомога. Навіть перед новорічними святами виконавчий директор Шевченко В.В. запропонував, забезпечити лікарню, в зв’язку з різким подорожанням медикаментів та зменшенням фінансування лікарні, препаратами невідкладної допомоги, щоб повноцінно спрацювати на період світ, за що щиро дякую, це суттєво допомогло забезпечити членів ЛК в перший час від поступлення. Вважаю ,що організація справляється зі своїми завданнями.

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню:
Враховуючи, що статут організації готувався в лютому – березні 2003 року, не маючи ніякого досвіду роботи, в ньому були вказані пункти, які унеможливлюють повноцінно працювати виконавчій дирекції та правлінню.
Одноголосно прийнято зміни до статуту.

По П’ЯТОМУ питанню:
За період роботи правління під зміни умов в країні вносила певні корективи до положень організації, щоб мати можливість повноцінно працювати.
Одноголосно прийняті Положення в поновленому варіанті.

По ШОСТОМУ питанню:
Враховуючи, що правління було з засновників організації та згідно нової редакції положення «Про правління членської благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» одноголосно прийнято новий склад Правління організації в кількості 9 чоловік:
1. Куроєдов Леонід Федорович – головний лікар 4 міської клінічної лікарні, м.Полтава - голова Правління,
2. Корост Тетяна Миколаївна – голова правління агрофірми «Маяк», Котелевський район - заступник голови Правління,
3. Ждан Вячеслав Миколайович – ректор УМСА , м. Полтава,
4. Матвієнко Олександр Федорович – заступник завідуючого «Укрпромбанк», м.Полтава,
5. Ясківець Михайло Олексійович – ТОВ «Шишики буд комплекс», смт. Шишаки,
6. Гальченко Іван Васильович – директор Кременчуцького педагогічного училища імА.С.Макаренка, м.Кременчук,
7. Коваль Микола Миколайович – голова профспілки таксистів, м. Полтава,
8. Панченко Тетяна Андріївна – заступник головного лікаря Семенівської ЦРЛ, Семенівський район,
9. Хозіна Людмила Валентинівна - заступник головного лікаря Карлівської ЦРЛ, Карлівський район.

По СЬОМОМУ питанню:
Враховуючи, що засновники організації були першим складом ревізійної комісії, одноголосно обрано новий склад ревізійної комісії згідно нової редакції положення «Про Ревізійну комісію членської благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»:
1. Лях Микола Сергійович – заступник директора Полтавського головного регіонального управління КБ ПриватБанк
2. Михно Любов Олексіївна – заступник головного лікаря Глобинської ЦРЛ
3. Гаврилко Лариса Миколаївна –головний бухгалтер 5 міської клінічної лікарні

Враховуючи, що в представників колективів не має зауважень до роботи виконавчої дирекції, правління запропонувало Шевченко Віталію Владиславовичу продовжити виконувати обов’язки на посаді виконавчого директора БО «Лікарняної каси Полтавщини».

Було запропоновано зареструвати символіку БО «Лікарняна каса Полтавщини».
Виконавчій дирекції підготувати документи та подати їх на реєстрацію .

Загальне рішення конференції:
1. Вважати роботу правління та виконавчої дирекції БО «Лікарняна каса Полтавщини» задовільною.
2. Виконавчій дирекції БО «Лікарняна каса Полтавщини» внести затверджені зміни до Статуту та подати зміни до реєстрації .
3. Виконавчій дирекції БО «Лікарняна каса Полтавщини» внести затверджені зміни до Положень організації .
4. Правлінню ЛК затвердити Положення «Про символіку благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» та виконавчій дирекції подати на реєстрацію документи на реєстрацію емблеми організації.

Голова правління ЛК Л.Ф.Куроєдов
Секретар М.О.Ясківець

 

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"