Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Миргородський краєзнавчий музей

http://prostir.museum/images/uploads/museums/1960/800p.JPG

АДРЕСА: 37600, Полтавська об­ласть, м. Миргород, вул. Незалежнос­ті, 2.

ТЕЛЕФОН: (05355) 5-21 -02. САЙТ: www.museum.mirgorod-ua.com

ЯК ПРАЦЮЄ: 8.00-17.00, без перерви. Вихідний день середа. Останній день місяця санітарний.

КВИТКИ: для дорослих — 3 грн., для дітей, учнів і студентів — 1 грн. Екскурсій­не обслуговування: для групи дорослих — ЗО грн., дітей — 10 грн. Безкоштовне від­відування: для інвалідів І—II групи; учас­ників бойових дій; учасників ліквідації ава­рії на ЧАЕС; усіх бажаючих: 18 травня — на Міжнародний день музеїв.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Зброю козацької доби з колекції по­міщиків Фролових-Багреєвих; жупан пар­чевий Гетьмана України Данила Апосто­ла з його поховального склепу в Преобра-женській церкві села Великих Сорочинців; ключ від міської брами фортеці м. Мирго­рода (XVII ст.); кобза кобзаря М. С. Крав­ченка (початок XX століття); човен часів козацтва (XVIII століття).

ПРО МУЗЕЙ

Миргородський краєзнавчий музей один із найдавніших музеїв Полтавщини, створений 1920 року з ініціативи мисте­цтвознавця й художника Опанаса Слас-тіона.

Фонди музею комплектувалися, зде­більшого, на базі зібрань, які на почат­ку 20-х років XX століття частково збере­глися у поміщицьких маєтках. Протягом десятиліть музей збагатився численними новими колекціями, матеріалами архео­логічних розкопок.

У музеї знаходяться унікальні речі ко­зацької доби, предмети побуту різних со­ціальних верств минулих віків, старовинні меблі; бібліотека, у якій налічується кілька сотень книжок XVIII—XIX століть; докумен­тальні комплекси, зокрема відомих дво­рянських родів; колекції народної вишив­ки, музичних інструментів, серед яких що­найбільшою є колекція кобз і бандур; кар­тини талановитих миргородських худож­ників, зразки народного малярства кінця XIX — першої половини XX століть. Експо­зиція музею знайомить відвідувачів із час­тиною цих надбань.

Станом на сьогоднішній день у му­зеї працює три постійно діючих експози­ційних розділи: «Найдавніший Миргород та Миргородщина козацької доби почат­ку XVIII—XIX століть», «Розвиток кераміки на Миргородщині», «Побут та промисли Миргородщини минулих століть». Вистав­кова зала музею запрошує відвідувачів оглянути тимчасові тематичні експозиції.

http://ridna.ua/museums

Газета " Вечірня Полтава"

Фото http://www.museum.mirgorod-ua.com/

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.