Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Гадяцький літературний музей родини Драгоманових

 

АДРЕСА: Полтавська обл., м. Гадяч, пл. Соборна, 11.

ТЕЛЕФОН: (05354) 3-37-44.

ЯК ПРАЦЮЄ: вівторок—субота: 8.00—17.00, перерва: 12.00—13.00. Вихідні дні — неділя, понеділок.

КВИТКИ: вартість екскурсійного об­слуговування та квитків — 1 грн.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Статуетка «Єгиптянка» — особиста річ Лесі Українки, яку вона привезла до Гадя­ча після подорожі до Єгипту; фрагмент вишивки чоловічої сорочки, зробленої руками Лесі Українки; скіфська амфора III—II ст. до н. е.; меблевий гарнітур руч­ної роботи кінця XVIII — початку XIX сто­літь (дуб).

ПРО МУЗЕЙ

Музейна справа у Гадяцькому районі тісно пов'язана з діяльністю славних зем­ляків: Лесі Українки, Олени Пчілки, Пана­са Мирного, Михайла Драгоманова.

Гадяцький літературний музей родини Драгоманових є однією зі скарбниць ду­ховності. Створений у 1991 році, розпо­чав роботу у вересні 1995 року.

У музеї нараховується 171 експонат. В основному це експонати, які глибоко роз­кривають гадяцький період життя і твор­чості родини Драгоманових.

Музей тісно співпрацює з навчальни­ми закладами міста та району, місцеви­ми художниками, товариством «Просві­та» та іншими організаціями. Форми ро­боти з відвідувачами різноманітні: екс­курсії, виставки, уроки-лекції, зустрі­чі з творчими людьми, що сприяють ду­ховному відродженню, естетичному ви­хованню та задоволенню культурних по­треб населення.

 

 

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.