Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Комсомольський історико-краєзнавчий музей

АДРЕСА: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Космонавтів, 4.

ТЕЛЕФОН: (05348) 7-53-03.

ЯК ПРАЦЮЄ: 8.00-17.00, перерва: 12.00—13.00. Вихідні дні - субота, неділя.

КВИТКИ: вхід вільний. Екскурсії за за­мовленням.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Макет птеранодона у натуральну ве­личину; археологічні знахідки: серп епохи бронзи, скіфський кинджал, казанок гальштатської культури; лицарські обладунки; речі першопроходців м. Комсомольська початку 1960-х років.

ПРО МУЗЕЙ

Влітку 2000 року завдяки спіль­ним зусиллям керівництва міста і ад­міністрації Комсомольського гірничо-збагачувального комбінату відкрився Комсомольський історико-краєзнавчий музей, де розмістилися такі реконстру­йовані та новостворені експозиції: «Па­леонтологічна колекція», «Стародав­ня історія (археологія)», «Край у часи пізнього середньовіччя», етнографіч­на експозиція «Українська хата», «Істо­рія геологічних досліджень краю», «Істо­рія будівництва міста Комсомольськ та гірничо-збагачувального комбінату», «Іс­торія підрозділів ВАТ «ПГЗК», «Історія міс­та Комсомольська (окрема зала)»; кіно-лекційна зала, у якій об'єднані виставко­ва та експозиційна функції (мінералогічна колекція та картинна галерея).

Відвідувачі ознайомляться зі скансеном «Святині» за матеріалами роз­копок археологічних експедицій та пам'ятним знаком одному з перших до­слідників археологічної спадщини око­лиць Комсомольська Ю. О. Шилову, який знаходиться під відкритим небом біля входу до музею.

У музеї є бібліотека наукової та духо­вної літератури, аудіотека класичної му­зики, відеотека науково-популярних та документальних фільмів, які демонстру­ються у сучасному кінозалі. Один раз на два роки в музеї проводяться «Шиловські читання», на яких представляються нові наукові матеріали з давньої історії краю. Також проводяться учнівські краєзнав­чі читання, названі «Кащеєвські» на честь місцевого краєзнавця Ю. Кащеєва.

http://ridna.ua/museums

Газета " Вечірня Полтава"

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.